مزایده خودروی سواری سیستم پراید مدل 1384تیپ جی تی ایکس(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195328
استان برگزاری : اصفهان
قیمت : 25,500,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/09
مهلت شرکت تا : 1399/11/27
خودروی سواری سیستم پراید مدل 1384تیپ جی تی ایکس لاستیکها جمعا 40 درصد اج دارد و در صورت سالم بودن موتور و گیربکس و دیفرانسیل ارزش آن در حال بازدید255/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون تومان) برآورد گردید ، بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج : شماره سند : 2297 ، تاریخ سند : 1389/09/10 ، دفترخانه صادر کنند......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.