• car

توضیحات

با یکی از شرایط زیر ۱.بازنشسته تامین اجتماعی ۲.مستمری بگیر تامین اجتماعی ۳.حقوق بگیر رفاه ۴.کارمند کسر از حقوق ۵.بازنشسته دولتی ۶.نظامی ۷.کاسب صادرات ۸.کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سود ۱۴ درصد اقساط ۳ ساله و ۴ ساله بدون پیش پرداخت واریزی وام ۳ روزه امتیاز حدود ۲۰ درصد

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195295

استان برگزاری

مشهد

قیمت :

50,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه