مزایده سواری هاج بک، مدل: 1391 سفید(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195274
استان برگزاری : گلستان
قیمت : 70,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/25
مهلت شرکت تا : 1399/11/19
مزایده سواری هاج بک، مدل: 1391 سفید -خوردو موصوف عبارت است وضعيت موتور روشن وضعيت لاستيکها مستعمل وضعيت کلي وسيله سالم آماده بهره برداري که به مبلغ هفتصد میلیون ریال (700/000/000)ارزیابی و اعلام میگردد . لذا جلسه مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز يکشنب.............................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.