مزایده يك دستگاه کامیون کشنده ولوو تیپ اف اچ مدل 91(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195238
استان برگزاری : شيراز
قیمت : 3,200,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/23
مهلت شرکت تا : 1399/11/07
مزایده يك دستگاه کامیون کشنده ولوو تیپ اف اچ مدل 91 - طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری همراه با کمپرسی تریلر ، سالم و فاقد ضربه اساسی میباشد از لحاظ ظاهری سالم و در بعضی از قسمتهای بدنه دارای فرسودگی بوده و جوشکاری گردیده است به مبلغ 32/700/000/000 ريال ارزيابي گردیده است ......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.