}


مزایده یک قطعه آپارتمان مسکونی 106 متر(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)(ایران مزایده)


مزایده یک قطعه آپارتمان مسکونی 106 متر(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195235
استان برگزاری: تهران
قیمت : 2,100,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/23
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
واقع در بخش 11 تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 10/56 مترمربع قطعه 8 تفکیکی واقع در سمت مرکزی طبقه زیرزمین و ششدانگ یکباب انباری به مساحت 3/5 مترمربع قطعه 8 تفکیکی واقع در سمت شرقی طبقه زیرزمین یک . حدود آپارتمان : شمالاً دیوار و پنجره است بطول 4/79 متر به فضای خیابان 20 متری احداثی شرقاً در شش قسمت که قسمتهای سوم و پنجم آن شمالی است اول دیواریست بطول 4/90 مت................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده دو دستگاه خودرو وزارت جوانان در تهران

مزایده کیا سراتو 2000 رنگ : سفید مدل : 95

مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو و 3 دستگاه موتورسیکلت

مزایده mvm x33 مدل 94 رنگ سرمه ای اتوماتیک

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.