مزایده یک دستگاه اتومبيل پژو پارس سفید 92(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195220
استان برگزاری : همدان
قیمت : 100,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/22
مهلت شرکت تا : 1399/11/15
یک دستگاه اتومبيل پژو پارس سفید 92-نوع سوخت بنزین موتور روشن دارای بیمه شخص ثالث دارای رنگ لاستیک 50 درصد به مبلغ 1/000/000/000ريال معادل صد میلیون تومان ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/15 در اداره ثبت..............
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.