مزایده ششدانگ یک قطعه خانه با کاربری مسکونی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195217
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 1,400,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/22
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یک قطعه خانه با کاربری مسکونی-طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پلاک فوق، به صورت یکباب منزل مسکونی باقدمت حدودً22 سال و عرصه به مساحت 271/2 مترمربع وزیرزمین وپارکینگ به مساحت 183مترمربع و همکف به مساحت 161 مترمربع وطبقه اول به مساحت 154 مترمربع دارای امتیازات آب وبرق وگاز (هرکدام یک امتیاز)ومصالح مصرفی :آهن وآجرو حیاط سازی :سنگ وکف سازی ندارد و نما:کوچه ندارد و کف:سرامیک وسقف :تیرآهن وتیرچه بلوک که درحال حاضردرتصرف مالک قراردارد جمعا به مبلغ چهارده میلیاردو هشتصدو چهارده میلیون وششصد هزارریال ارزیابی و قطعی گردیده.........................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده موتورسیکلت سیستم شباب تیپ 130 سی سی مدل 1391 رنگ اصلی قرمز
مزایده موتور سيكلت هوندا پيشرو125سي سي مدل 1394
مزایده وانت پيكان 1600 دو گانه سوز رنگ سفيد مدل 1386
مزایده پژو تیپ پارس مدل 1385 خاکستری

برچسب ها: ک قطعه خانه با کاربری مسکونی کاشان مزایده خانه در کاشان خرید و فروش ملک در کاشان

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.