}


مزایده ششدانگ یک قطعه خانه با کاربری مسکونی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195217
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 1,400,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/22
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یک قطعه خانه با کاربری مسکونی-طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پلاک فوق، به صورت یکباب منزل مسکونی باقدمت حدودً22 سال و عرصه به مساحت 271/2 مترمربع وزیرزمین وپارکینگ به مساحت 183مترمربع و همکف به مساحت 161 مترمربع وطبقه اول به مساحت 154 مترمربع دارای امتیازات آب وبرق وگاز (هرکدام یک امتیاز)ومصالح مصرفی :آهن وآجرو حیاط سازی :سنگ وکف سازی ندارد و نما:کوچه ندارد و کف:سرامیک وسقف :تیرآهن وتیرچه بلوک که درحال حاضردرتصرف مالک قراردارد جمعا به مبلغ چهارده میلیاردو هشتصدو چهارده میلیون وششصد هزارریال ارزیابی و قطعی گردیده.........................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده 20 دستگاه خودرو شامل : پراید ، و وانت نیسان و پیکان در اصفهان

مزایده خودرو پرو 405 رنگ : نقره ای مدل : 89

مزایده خودرو وانت مزدا رنگ : نقره ای مدل : 72

مزایده خودرو پراید هاچ بک مدل 1386

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.