مزایده پرایددو گانه سوز جی ال ایکس ای نقره ای مدل 86 (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195157
استان برگزاری: شيراز
قیمت : 30,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/18
مهلت شرکت در مزایده : 1399/11/06
شرح آگهی مزایده:
مزایده پراید تیپ جی ال ایکس ای رنگ نقره ای مدل 86 دو گانه سوز - رنگ بدنه اتومبیل در قسمت هائی دچار پریدگی گردیده وگلگیر جلو درب جلو ودرب عقب سمت چپ دارای خوردگی است گلگیر عقب ودرب عقب سمت راست خوردگی دارد قسمت بالای شیشه جلو مختصر ترک خوردگی دارد که بنا بر اعلام کارشناس رسمی دادگستری قیمت خودرو مذکور به مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد..............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 82 ارسنجان
مزایده خودروی پرایدصبا به شماره 62 ق 615 ایران 7393 مدل 1386 رنگ بدنه نقره ای متالیک دوگانه سوز
مزایده پراید مدل:۱۳۸5 ،رنگ:نقره ای
مزاایده خودروی وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 84 در شهر استهبان