مزایده سیستم پژو تیپ 405 رنگ نقره ای 89(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195121
استان برگزاری: کرمان
قیمت : 75,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/16
مهلت شرکت در مزایده : 1399/11/01
شرح آگهی مزایده:
سیستم پژو تیپ: 405 رنگ نقره ای 89 مزایده ای - وضعیت: در زمان بازدید....... لاکن اطاق از ناحیه سقف و صندوق و کاپوت آفتاب سوختگی داشت تودوزی سالم بود - لاستیکها 50درصد کارکرد داشتند - در تحقیقاتی که از خواهان بعمل آمد اظهار داشت اطلاع دارد خودرو از ناحیه موتور و جلو بندی و سایر مسائل فنی فاقد عیب قابل ذکر می باشد پ) اعلام نظر: با توجه به نوع، سیستم مدل و وضعیت فنی اعم از اطاق، رنگ، موتور، شاسی و تودوزی و زیر بندی ارزش ریالی آن مبلغ 750/000/000 ریال برآورد و اعلام می گردد..............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده لئوپارد رنگ : سفید مدل : 2016 فاقد پلاک منطقه آزاد
مزایده موتورسیکلت ولگا VL150 رنگ : آبی مدل : 90
مزایده خودرو پیکان 1600 مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 75- 74 ص 433
مزایده خودروی تیگو 5 رنگ : سفید مدل : 96