• مزایده خودرو سواری پژو 206 رنگ خاکستری مدل 85(ایران مزایده)

توضیحات

مزایده خودرو سواری پژو 206 رنگ خاکستری مدل 85 -تا تاریخ 1399/11/21 بیمه شخص ثالث دارد. وضعیت ظاهری : برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری طبق گزارش شماره 93/137 مورخ 1399/10/05 قیمت تعیین شده بر اساس اینکه اتومبیل آماده به کار و تا روز 1399/11/21 بیمه شخص کامل دارد و موتور آن با شماره مغایر بدون اخذ مجوز قانونی تعویض شده است و از قسمت جلو بازسازی شده است و درب موتور و گلگیر عقب راست ،..... گلگیر سمت راست کمی خوردگی دارد .... لحاظ گریده است که با توجه به شرایط فعلی و برابر نظر کارشناس قیمت وسیله مبلغ 530/000/000 ریال پانصد و سی میلیون ریال تشخیص داده شده است مزایده خودرو مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1399/11/07 در محل پارکینگ....... میگردد ، مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه 530/000/000 ریال پانصد و سی میلیون ریال........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195115

استان برگزاری

قم

قیمت :

53,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه