مزایده خودرو سواری پژو 206 رنگ خاکستری مدل 85(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195115
استان برگزاری: قم
قیمت : 53,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/16
مهلت شرکت در مزایده : 1399/11/07
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو سواری پژو 206 رنگ خاکستری مدل 85 -تا تاریخ 1399/11/21 بیمه شخص ثالث دارد. وضعیت ظاهری : برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری طبق گزارش شماره 93/137 مورخ 1399/10/05 قیمت تعیین شده بر اساس اینکه اتومبیل آماده به کار و تا روز 1399/11/21 بیمه شخص کامل دارد و موتور آن با شماره مغایر بدون اخذ مجوز قانونی تعویض شده است و از قسمت جلو بازسازی شده است و درب موتور و گلگیر عقب راست ،..... گلگیر سمت راست کمی خوردگی دارد .... لحاظ گریده است که با توجه به شرایط فعلی و برابر نظر کارشناس قیمت وسیله مبلغ 530/000/000 ریال پانصد و سی میلیون ریال تشخیص داده شده است مزایده خودرو مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1399/11/07 در محل پارکینگ....... میگردد ، مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه 530/000/000 ریال پانصد و سی میلیون ریال........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده پژو 207-I - TU5 بشماره انتظامی 524 ن 97 ایران 16
مزایده پژو 206 رنگ : نقره ای مدل : 93
وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 93
مزایده خودروی پژو 206 TU5 رنگ : سفید مدل : 97 زیر قیمت بازار