}


مزایده يك دستگاه اتومبيل سواری پراید 141 سفید(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195109
استان برگزاری: لرستان
قیمت : 47,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/16
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده يك دستگاه اتومبيل سواری پراید 141 سفید مدل 1390-طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ (چهارصدو هفتاد میلیون ریال ) 470/000/000 میلیون ريال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 روز پنجشنبه مورخ 1399/11/02 در...................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده 9 دستگاه تراکتور رومانی و فرگوسن در لرستان

مزایده خودروی وانت پيکان 1600 - نوع سوخت: بنزین و CNG

مزایده خودروی یک دستگاه پراید مدل : 85

مزایده خودروی پژو ، رنگ خاکستری 405 ، مدل 1393

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.