• car

توضیحات

مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس سفید دوگانه مدل 1390 -بیمه شخص ثالث رویت نگردید وضعیت جلوداشبور وتودوزی مستعمل وسالم به علت نبودن سوئیج خودرو وروشن نشدن خودرو (خرابی باطری)درصورت سلامت بودن موتور وگریبکس ودیفرانسیل ارزش پایه قیمت 900/000/000ریال معادل نودمیلیون تومان تعیین میگردد )) توصیف نموده پس از ابلاغ مبلغ ارزیابی و عدم اعتراض طرفین در مهلت قانونی ارزیابی مذکور قطعی گردیده و طبق اعلام بستانکار خودرو فاقد بیمه می باشد که با عنایت به مراتب فوق، مزايده مورد بازداشت از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 1399/11/4 از مبلغ پایه 900/000/000 ریال ( نود میلیون تومان )...........................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195046

استان برگزاری

اصفهان

قیمت :

90,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه