مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس سفید دوگانه(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195046
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 90,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/15
مهلت شرکت در مزایده : 1399/11/04
شرح آگهی مزایده:
مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس سفید دوگانه مدل 1390 -بیمه شخص ثالث رویت نگردید وضعیت جلوداشبور وتودوزی مستعمل وسالم به علت نبودن سوئیج خودرو وروشن نشدن خودرو (خرابی باطری)درصورت سلامت بودن موتور وگریبکس ودیفرانسیل ارزش پایه قیمت 900/000/000ریال معادل نودمیلیون تومان تعیین میگردد )) توصیف نموده پس از ابلاغ مبلغ ارزیابی و عدم اعتراض طرفین در مهلت قانونی ارزیابی مذکور قطعی گردیده و طبق اعلام بستانکار خودرو فاقد بیمه می باشد که با عنایت به مراتب فوق، مزايده مورد بازداشت از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 1399/11/4 از مبلغ پایه 900/000/000 ریال ( نود میلیون تومان )...........................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پژو 206 رنگ : خاکستری مدل : 85
مزایده خودروی پژو آردی رنگ : خاکستری مدل : 85
مزایده خودروی پژو 405 تاکسی رنگ : زرد مدل : 86
مزایده سمند ال ایکس به شماره انتظامی ایران 23-474 ج 33 به رنگ نقره ای مدل 1389