مزایده ششدانگ یک باب ساختمان ویلایی 412 متر(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195019
استان برگزاری: کرمانشاه
قیمت : 1,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/14
مهلت شرکت در مزایده : 1399/10/29
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یک باب ساختمان ویلایی 412 متر -جمع کل ارزش عرصه واعیان و محوطه سازی ودیوارکشی وامتیازات اب وبرق وگاز وسایربا توجه به موارد فوق الذکر -محل وقوع ملک -دسترسی های محلی- کاربری ملک مسکونی- قدمت -فارغ از هرگونه مساعل حقوقی و ثبتی وبدون درنظر گرفتن بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق نظر كارشناس رسمي مورخ 99/9/8 به ترتیب 1- به مبلغ 10/440/000/000 ریال و 2- مبلغ 15/228/000/000 ریال ارزيابي شده است..........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی نیسان پاترول به شماره 954ل24/ایران19،سفید رنگ،دوگانه سوز دستی (بنزین و گاز)مدل سال 1377
مزایده خودروی سمند تیپ LX مدل 1386 رنگ نقره ای متالیک
مزایده خودروی سمند تیپ معمولی مدل 1390رنگ سفید روغنی
مزایده خودروی ماکسیما اتومات رنگ : نقره ای مدل : 82