}


مزایده ششدانگ یک باب ساختمان ویلایی 412 متر(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195019
استان برگزاری: کرمانشاه
قیمت : 1,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/14
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یک باب ساختمان ویلایی 412 متر -جمع کل ارزش عرصه واعیان و محوطه سازی ودیوارکشی وامتیازات اب وبرق وگاز وسایربا توجه به موارد فوق الذکر -محل وقوع ملک -دسترسی های محلی- کاربری ملک مسکونی- قدمت -فارغ از هرگونه مساعل حقوقی و ثبتی وبدون درنظر گرفتن بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق نظر كارشناس رسمي مورخ 99/9/8 به ترتیب 1- به مبلغ 10/440/000/000 ریال و 2- مبلغ 15/228/000/000 ریال ارزيابي شده است..........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری پژو پارس ELX مدل 1385

مزایده خودرو ساینا رنگ : سفید مدل : 96

مزایده خودرو پراید رنگ : نقره ای مدل : 89

مزایده 114 دستگاه خودرو و موتور سیکلت در کرمانشاه شامل: تویتا هایلوکس ، مگان و سمند و پژو 206 و....

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.