مزایده پژو sd-tu5 206 به رنگ سفید ، مدل 1395(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194998
استان برگزاری : یزد
قیمت : 155,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/14
مهلت شرکت تا : 1399/10/29
مزایده پژو sd-tu5 206 به رنگ سفید ، مدل 1395 -وضعیت کلی با توجه به تعمیرات روی بدنه نسبت به مدل در حد متوسط می باشد و دارای بیمه شخص ثالث می باشد که به بموجب ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ1.550.000.000 ریال ارزیابی گردیده ودر روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 از ساعت 9 الی 12 ظهر...........................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.