}


مزایده اتومبيل سواری پیکان سفید روغنی مدل 1381(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194989
استان برگزاری: لرستان
قیمت : 15,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/14
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده اتومبيل سواری پیکان سفید روغنی مدل 1381 -متعلق به آقای صمد همتی كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ (یکصد و پنجاه میلیون) 150/000/000ريال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 مورخ 1399/10/29 در اداره..................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو آردی رنگ : سرمه ای مدل : 85

مزایده خودرو پراید مدل : 83 در استان لرستان

مزایده خودرو تندر90 مدل 1395

مزایده خودرو پژو206 مدل 1393

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.