• car

توضیحات

مزایده پژو 206 صندوق دار مدل 1390 تیپ 206 آریان 1600 -ز ساعت 9 الي 12 مورخه 99/10/27 روز شنبه در اداره اجرای اسناد رسمی خرم آباد واقع در خرم اباد- خیابان..................مزايده از مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعلام گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. خودرو مذکور دارای بیمه شخص ثالث میباشد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد قیمت پایه مزایده ودر صورت برنده شدن پرداخت مابه التفاوت ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده خواهد بود .........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194983

استان برگزاری

لرستان

قیمت :

120,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه