}


مزایده اتومبيل سواری شخصی سمندLX-EF7 بنزینی(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194980
استان برگزاری: زنجان
قیمت : 158,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/12
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده اتومبيل سواری شخصی سمندLX-EF7 بنزینی -طبق نظر كارشناس رسمي خودرو بر اساس بازدید و رویت مرئی و به استناد نتیجه کارشناسی بعمل امده با بکارگيري تجربيات علمي و از جميع جهات فني ارکان اصلي و فرعي و متعلقات تکميلي وتجهيزات و تزئينات آن ، مورد بازديد فني و تخصصي لازم قرار گرفت و به استناد همه بررسي هاي لازم در هر زمينه و با رعايت کليه موارد کارشناسي و موثر در تعيين ارزش ها شامل : نوع مدل نوع سوخت کاربري ظرفيت و توان بهره برداري نحوه نگهداري وضعيت فني و شرايط عمومي و ظاهر ارکان اصلي و فرعي -کسر استهلاک -اوراق واسناد مربوطه هزينه هاي بازبيني فني سابقه ي خوردگي وريختگي و پريدگي رنگ روي بدنه -تجهيزات -ميزان فرسايش لاستيکها و اخذ استعلام لازم و در مجموع با لحاظ شرايط کنوني حاکم بر ارزش معاملاتي اين نوع خودروها در بازار و مراکز عرضه و تقاضا ارزش خودرو 1/580/000/000ريال(یک میلیاردو پانصدو هشتاد میلیون ریال ) تعيين گرديد..............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده سواري سمند مدل 1383رنگ نقره اي تيپ ايکس 7

مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 82

مزایده پیکان در زنجان رنگ : سفید مدل : 81

مزایده پژو 206 تیپH.B- مدل1395رنگ خاکستری

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.