مزایده اتومبيل سواری شخصی سمندLX-EF7 بنزینی(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194980
استان برگزاری: زنجان
قیمت : 158,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/12
مهلت شرکت در مزایده : 1399/10/29
شرح آگهی مزایده:
مزایده اتومبيل سواری شخصی سمندLX-EF7 بنزینی -طبق نظر كارشناس رسمي خودرو بر اساس بازدید و رویت مرئی و به استناد نتیجه کارشناسی بعمل امده با بکارگيري تجربيات علمي و از جميع جهات فني ارکان اصلي و فرعي و متعلقات تکميلي وتجهيزات و تزئينات آن ، مورد بازديد فني و تخصصي لازم قرار گرفت و به استناد همه بررسي هاي لازم در هر زمينه و با رعايت کليه موارد کارشناسي و موثر در تعيين ارزش ها شامل : نوع مدل نوع سوخت کاربري ظرفيت و توان بهره برداري نحوه نگهداري وضعيت فني و شرايط عمومي و ظاهر ارکان اصلي و فرعي -کسر استهلاک -اوراق واسناد مربوطه هزينه هاي بازبيني فني سابقه ي خوردگي وريختگي و پريدگي رنگ روي بدنه -تجهيزات -ميزان فرسايش لاستيکها و اخذ استعلام لازم و در مجموع با لحاظ شرايط کنوني حاکم بر ارزش معاملاتي اين نوع خودروها در بازار و مراکز عرضه و تقاضا ارزش خودرو 1/580/000/000ريال(یک میلیاردو پانصدو هشتاد میلیون ریال ) تعيين گرديد..............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده خودروی وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 85
مزایده (شرکت صنعتی) 2 دستگاه خودرو شامل: وانت دو کابین مزدا مدل 87 سمند مدل 90
مزایده خودروی سواری پيکان به شماره پلاک انتظامی 87-792س97 مدل 1379 به رنگ سفيد
مزایده خودروی پژو 206 رنگ : سفید مدل : 99