}


مزایده خودرو سواري پژو 206 سفید مدل 1395(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194968
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 150,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/12
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
خودرو سواري پژو 206 سفید مدل 1395 مزایده ای -کارشناس رسمي دادگستری که بدنه خودرو دارای یک درب تعویضی ورنگ خورده می باشد درب عقب سمت راست وگلگیر جلو وسمت چپ دارای آثار تصادف می باشد لاستیک ها در حدود 50 درصد می باشد اتاق از نظر شیشه ها وداخل اتاق سالم می باشد و خودرو تا تاريخ 1399/09/02 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1398/119/34662/436 نزد شرکت بیمه ایران مي باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزيابي گرديده.........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

مزایده خودرو پژو تیپ پارس به شماره انتظامی 814ن27- ایران /28 ،مدل ،1400رنگ سفید

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.