}


مزایده خودرو ليفان هاچ بک به رنگ سفيد روغنی 94(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194965
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 210,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/11
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو ليفان هاچ بک به رنگ سفيد روغنی 94-کارشناس رسمي دادگستری چراغ عقب سمت چپ روي سپر و شيشه جلو وآئينه جلو سمت راست همگی شکسته است ولاستيک ها فقط40درصد کارآيي دارند ؛ بعلت فقدان مدارک و وجود سوئيچ از وجود یا عدم وجود تجهيزات يدکي و بیمه اطلاعي حاصل نشد و خودرو دارای بیمه شخص ثالث بشماره 1399/5/1/119/34691/622 تا مورخه 1400/01/31 نزد شرکت بیمه ایران می باشد و ششدانگ خودرو به مبلغ دوميلياردو صدوپنجاه ميليون ریال در قبال قسمتی از طلب و حق الاجرای متعلقه ارزیابی گردید.و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن اینک درقبال قسمتی.................................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو تیپ پارس به شماره انتظامی 814ن27- ایران /28 ،مدل ،1400رنگ سفید

مزایده خودرو جک تیپ S5-AT به رنگ سفید روغنی مدل 1395

مزایده خودرو پژو پارس رنگ : نقره ای مدل : 87 در شهر تبریز

مزایده خودرو پژو 405GLXI به رنگ نقره ای مدل 1389 در شهر میانه

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.