• irmozayede

توضیحات

مزایده خودرو ليفان هاچ بک به رنگ سفيد روغنی 94-کارشناس رسمي دادگستری چراغ عقب سمت چپ روي سپر و شيشه جلو وآئينه جلو سمت راست همگی شکسته است ولاستيک ها فقط40درصد کارآيي دارند ؛ بعلت فقدان مدارک و وجود سوئيچ از وجود یا عدم وجود تجهيزات يدکي و بیمه اطلاعي حاصل نشد و خودرو دارای بیمه شخص ثالث بشماره 1399/5/1/119/34691/622 تا مورخه 1400/01/31 نزد شرکت بیمه ایران می باشد و ششدانگ خودرو به مبلغ دوميلياردو صدوپنجاه ميليون ریال در قبال قسمتی از طلب و حق الاجرای متعلقه ارزیابی گردید.و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن اینک درقبال قسمتی.................................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194965

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

210,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه