• car

توضیحات

مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 5833/8 متر - هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع در جاده تهران ................ و ملک مورد کارشناسی بصورت یک قطعه زمین محصور شده با بنای احداثی در آن می باشد که بنای احداثی شامل 106 متر مربع ساختمان مسکونی و سرایداری بصورت اسکلت نیمه فلزی و سقف طاق ضربی و نمای سیمان کاری شده می باشد و در وسط ملک فوق با دیوارهای پیش ساخته بتنی محدوده ملک به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است که یک محل عبور و مرور بین دو قسمت شمالی و جنوبی در وسط دیوار بتنی فوق تعبیه شده است طبق وضع موجود یک رشته خط انتقال برق فشار قوی از محدوده ملک فوق عبور کرده است که در عکسهای متن گزارش کارشناسی وضعیت عبور خط اانتقال برق فشار قوی فوق الذکر مشخص می باشد ملک مورد کارشناسی فاقد انشعابات آب و گاز می باشد و دارای یک انشعاب برق می باشد و در زمان بازدید و کارشناسی بصورت اجاره از طرف مالک متن آقای نصراله رضا زاده طرقی به مستاجر ، جهت انبارکاشی و سرامیک اجاره داده شده است. و به مبلغ 78/500/000/000 ریال ارزیابی شده است .....................................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194932

استان برگزاری

تهران

قیمت :

7,800,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه