مزایده خودرو سواری پرایدجی تی ایکس آی مدل 84رنگ مشکی(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194908
استان برگزاری : گیلان
قیمت : 27,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/09
مهلت شرکت تا : 1399/11/13
مزایده ای خودرو سواری پرایدجی تی ایکس آی مدل 84رنگ مشکی -كارشناس رسمي به مبلغ 270/000/000 ريال ارزيابي شده وبهای آن قطعیت یافته اتومبیل مذکور، از ساعت 9 الي 12 روزدوشنبه مورخ 99/11/13 در رشت ..................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.