• مزایده سواری پراید صبا مدل 82 سفید(ایران مزایده)

توضیحات

مزایده سواری پراید صبا مدل 82 سفید-مزايده فقط در يک نوبت برگزار مي گردد و از مبلغ 350/000/000 ریال ( سیصدوپنجاه میلیون ريال ) طلب بستانکار شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي از طرف خريدار نقداً فروخته مي شود و طبق ماده ١٣۶- اصلاح آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسيدگی به شکايت از عمليات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است..................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194869

استان برگزاری

خراسان شمالی

قیمت :

35,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه