مزایده سواری پراید صبا مدل 82 سفید(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194869
استان برگزاری: خراسان شمالی
قیمت : 35,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/08
مهلت شرکت در مزایده : 1399/10/24
شرح آگهی مزایده:
مزایده سواری پراید صبا مدل 82 سفید-مزايده فقط در يک نوبت برگزار مي گردد و از مبلغ 350/000/000 ریال ( سیصدوپنجاه میلیون ريال ) طلب بستانکار شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي از طرف خريدار نقداً فروخته مي شود و طبق ماده ١٣۶- اصلاح آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسيدگی به شکايت از عمليات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است..................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری پژو405 جی ال ایکس آی در شهر شیروان
مزایده خودروی سواری پراید به شماره پلاک 30ایران643ب78مدل خودرو 1382 به رنگ سفید
دوو سیلو رنگ : سبز مدل : 76
مزایده خودرو 8 دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 88