مزایده رنو تیپ لوگان ال 90 به رنگ سفید مدل97(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194845
استان برگزاری : گیلان
قیمت : 310,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/07
مهلت شرکت تا : 1399/10/06
مزایده رنو تیپ لوگان ال 90 به رنگ سفید مدل97-سیستم رنو تیپ لوگان ال 90 به رنگ سفید مدل 1397 نوع سوخت بنزین به شماره موتور ....-R267132 به شماره شاسی ...............سالم و آماده به کار است فاقد روکش صندلی است بدون رنگ شدگی مجدد و ضربه میباشد.....................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.