مزایده سواری،سیستم :پژو پارس، مدل 1392(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194842
استان برگزاری: ایلام
قیمت : 85,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/07
مهلت شرکت در مزایده : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
سواری،سیستم :پژو پارس، مدل 1392 مزایده ای -وضعیت ظاهری لاستیکها: 30درصد – بدنه و اطاق: خسارت جزئی خودرو بصورت موتور خاموش مورد بازدید کارشناس قرار گرفته است و به مبلغ 850/000/000 ریال (هشتصد و پنجاه میلیون ریال)ارزیابی شده .........................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده شش دانگ يك باب خانه ( مسکونی )
مزایده تعداد 68 دستگاه خودرو و موتورسیکلت
مزایده ششدانگ یکبابخانه دارای 108 متر مربع
مزایده ششدانگ یکبابخانه قدمت 10 ساله

برچسب ها: :پژو پارس، مدل 1392 مزایده ای mzoayede pars 92 -وضعیت ظاهری لاستیکها: 30درصد مزایده پارس در ايوان

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.