مزایده پراید صبا (جي.تي.ايکس)به رنگ سفید مدل82(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194830
استان برگزاری : خراسان رضوی
قیمت : 12,800,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/07
مهلت شرکت تا : 1399/10/30
پراید صبا (جي.تي.ايکس)به رنگ سفید مدل82 طبق نظر كارشناس خبره به مبلغ128000000(یکصد و بیست و هشت میلیون) ريال ارزيابي و قیمت ارزیابی شده قطعی گردیده وداراي اوصاف شاسي ها سالم ، روکش دارد ،رينگ آلومينيومي ،کاپوت جلو وهردوگلگير جلو ودرب جلو سمت راست راننده رنگ ميباشد که حسب تقاضای بستانکار پس از سیر مراحل قانونی ، از ساعت نه الي دوازده روزسه شنبه مورخ 1399/10/30(سي ام ديماه یکهزارو سیصد و نود و نه ) ..........................................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.