}


مزایده سواری پراید 132 رنگ سفید روغنی مدل88(ایران مزایده)


مزایده سواری پراید 132 رنگ سفید روغنی مدل88(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194809
استان برگزاری: کرمان
قیمت : 44,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/05
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده سواری پراید 132 رنگ سفید روغنی مدل88-یک دستگاه سواری پراید 132 رنگ سفید روغنی مدل 1388 شماره شاسی ......و شماره موتور ......به شماره انتظامی ایران ...-863 ص 51 که طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 440000000 ريال ارزيابي شده متعلق...........................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی مگان مدل 90 در کرمان

مزایده پراید رنگ : سفید مدل : 96 در کرمان

پژو پارس رنگ : سفید مدل : 92

پراید رنگ : نوک مدادی مدل : 86

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.