}


مزایده اتومبيل سواری پیکان به رنگ سفید82(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194785
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 18,500,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/10/04
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده اتومبيل سواری پیکان به رنگ سفید82-کارشناسي خودرو مذکور هر چهار حلقه لاستیک کارکرده و مستعمل می باشد، شیشه جلو دارای ترک عمودی است، دربدنه اتاق بصورت پراکنده لکه های اکسیده شدگی وجود دارد و به مبلغ يکصدوهشتادوپنج ميليون ريال معادل هيجده ميليون وپانصد هزار تومان ارزيابي گردیده است......................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو تیپ پارس به شماره انتظامی 814ن27- ایران /28 ،مدل ،1400رنگ سفید

مزایده خودرو جک تیپ S5-AT به رنگ سفید روغنی مدل 1395

مزایده خودرو پژو پارس رنگ : نقره ای مدل : 87 در شهر تبریز

مزایده خودرو پژو 405GLXI به رنگ نقره ای مدل 1389 در شهر میانه

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.