• مزایده سواري سمند به رنگ خاکستری متالیک86(ایران مزایده)

توضیحات

مزایده سواري سمند به رنگ خاکستری متالیک86-خودرو به مبلغ هفتصد میلیون ریال ارزيابي گرديده است ، و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن اینک درقبال قسمتی از طلب وحق الاجراي متعلقه باستناد ماده 126 آئین نامه اجرا و 129 مواد فصل مزایده آئین نامه اجرا از ساعت 9 الی 12..........................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194752

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

78,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه