مزایده پراید نقره ای رنگ مدل 84 دوگانه کارگاهی فاقد کپسول منبع گاز(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194743
استان برگزاری : کرمانشاه
قیمت : 20,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/02
مهلت شرکت تا : 1399/10/15
مزایده يك دستگاه اتومبيل پراید تیپ gtxi-پراید نقره ای رنگ مدل 84 دوگانه کارگاهی فاقد کپسول منبع گاز پراید نقره ای رنگ مدل 84 دوگانه کارگاهی فاقد کپسول منبع گاز- به شماره موتور .....-دوررنگ و سقف رنگ- موتور سالم و نیاز به تعمیر- گیربکس سالم...................................................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.