• irmozayede

توضیحات

مزایده هیوندای تيپ ورنا به رنگ سفيد روغني 86-لاستیک ها 50 درصد کارآیی دارند و ضبط صوت و سایر تجهیزات و زاپاس و آچار چرخ موجود و فابریک می باشند و خودرو تا مورخه 1400/04/16 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره ................. نزد شرکت بيمه تعاون مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ يک ميلياردوپنجاه ميليون ریال ارزيابي گرديده...............................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194695

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

105,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه