}


مزایده هیوندای تيپ ورنا به رنگ سفيد روغني 86(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194695
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 105,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/30
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده هیوندای تيپ ورنا به رنگ سفيد روغني 86-لاستیک ها 50 درصد کارآیی دارند و ضبط صوت و سایر تجهیزات و زاپاس و آچار چرخ موجود و فابریک می باشند و خودرو تا مورخه 1400/04/16 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره ................. نزد شرکت بيمه تعاون مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ يک ميلياردوپنجاه ميليون ریال ارزيابي گرديده...............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده کامیون تانکر آب با پمپ و شیر تخلیه- بنز L52/1924 مدل 1386

پژو پارس رنگ : کرم مدل : 83 در شهر میانه

مزایده دو دستگاه سمند مدل 83 پراید مدل 81

پژو 206 رنگ : خاکستری مدل : 90

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.