}


مزایده پژو جی ال آی 405- مدل 1383 سرمه ای رنگ(ایران مزایده)


مزایده پژو جی ال آی 405- مدل 1383 سرمه ای رنگ(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194692
استان برگزاری: مرکزی
قیمت : 19,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/30
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده پژو جی ال آی 405- مدل 1383 سرمه ای رنگ-نوع سواری - سیستم پژو جی ال آی 405- مدل 1383- رنگ سورمه ای - شماره موتور .....-شماره شاسی .......- وضعیت موتور در حل مدل - وضعیت اتاق در حد مدل - قابلیت شماره گذاری دارد - سایر مشخصات بیمه نامه ثالث و مدارک رویت نشد مشخصات خودرو با اسناد آن مطابقت داده نشد - ارزش پایه 19/000/000 تومان معادل یکصد و نود میلیون ریال توسط كارشناس رسمي دادگستري در تاریخ 1399/06/30 ارزیابی گردیدو.......................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده سمند سورن رنگ : سفید مدل : 88

مزایده پژو 405جی ال ایکس ، به شماره انتظامی ایران 57/ 212ب89 مدل 1379

مزایده خودرو پراید رنگ : سفید مدل : 82

وانت تویوتا رنگ : سرمه ای مدل : 1983

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.