}


مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 128 متر(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194677
استان برگزاری: تهران
قیمت : 576,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/29
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 128 متر- ملک فوق واقع است در تهران خیابان آزادی ، خیابان کاوه ، ...................و موردارزیابی ساختمانی قدیمی ساز مشتمل بر 4 طبقه و 13 واحد می باشد که واحد مورد کارشناسی در طبقه چهارم شمالی (از روی زمین) واقع شده است. اسکلت ساختمان فلزی ، سقف طاق ضربی ، نمای ساختمان سرامیک ، پله و پاگردها سنگ و بدنه اندود گچ و رنگ و ساختمان فاقد آسانسور می باشد. واحد مورد کارشناسی سه خوابه و در سمت شمالی طبقه آخر واقع شده که دارای درب چوبی و حفاظ فلزی می باشد. کف سالن و خوابها سرامیک و بدنه دیوار پوش و سقف اندود گچ و رنگ ، کف آشپزخانه سرامیک و بدنه کاشیکاری با کابینت بابدنه از ورق گالوانیزه و دربها چوبی ، کف بالکن موزائیک و بدنه سرامیک ، گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات آب و گاز مشاعی و برق اختصاصی می باشد. و به مبلغ 5/760/000/000 ريال ( پنج میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال) ارزیابی شده است...........................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی تویتا هایلوکس در تهران

مزایده فروش یک دستگاه مگان مدل : 90

مزایده خودروی پراید رنگ : مشکی مدل : 83

مزایده خودرو پراید رنگ : کرم مدل : 85

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.