• مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت48 متر(ایران مزایده)

توضیحات

ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت48 متر واقع در بخش 10 تهران بانضمام ششدانگ ششدانگ یکباب انباری به مساحت 3/83-چنانچه بعضی از واحدها بازسازی کرده باشند UPVC دو جداره اسکلت فلزی ، کف پارکینگ موزاییک و بدنه سیمان سفید تخته ماله ای و کف حیاط قسمتی سیمانی و یا موزاییک و بدنه سنگ ، کف پله ها و پاگردها سنگ و بدنه سفید کاری ، فاقد آسانسور با قدمت حدود 18 هجده ساله گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی است مشخصات داخلی آپارتمان عبارت است از شامل هال و یک اطاق خواب موزاییک و آشپزخانه (اپن ، کابینت فلزی ) کف سرامیک و بدنه کاشی ، اطاق دارای کمد دیواری بانضمام حمام و توالت ، کف و بدنه کاشی و سرامیک است و به مبلغ 2/870/000/000 ريال ( دو میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون ریال) ارزیابی شده است..............................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194674

استان برگزاری

تهران

قیمت :

287,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه