• car

توضیحات

میزان درصد استهلاک عاج طایر ها زمان بازدید 50 درصد ،وضعیت ظاهری و کیفی وسیله نقلیه در زمان بازدید :گلگیر جلو چپ و راست صافکاری و نقاشی نیاز دارد زه زیر چراغ جلو چپ تعویضی - سپر جلو تعویضی-موتور در حد مدل ، قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 350/000/000 ريال (معادل سی و پنج میلیون تومان) ارزيابي شده.................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194644

استان برگزاری

گلستان

قیمت :

35,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه