مزایده پژو 405جی ال ایکس و نيسان تیپ XTRAIL (ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194572
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 52,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/25
مهلت شرکت تا : 1399/10/14
مزایده پژو تیپ 405جی ال ایکس آی 8/1به رنگ نقره اي-ششدانگ یک دستگاه خودرو سواري نيسان تیپ XTRAIL به رنگ اصلي قهوه اي- گلگير عقب و درب عقب راست و درب جلو راست خراشيدگي و فرورفتگي دارد و عاج لاستيک حدود 50 درصد مي باشد و خودرو تا تاريخ 1399/11/03 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره ......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.