مزایده سواری پژو 206 آریان مدل 1388 رنگ سفید(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194569
استان برگزاری : تهران
قیمت : 110,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/25
مهلت شرکت تا : 1399/10/17
مزایده سواری پژو 206 آریان مدل 1388 رنگ سفید-لاستیکها دو حلقه صاف است و دو حلقه هم تاریخ گذشته و مدتها خراب و حالت استاندارد خود را از دست داده است. سوم فاقد بیمه شخص ثالث می باشد .چهارم قیمت پایه با توجه به وضعیت فنی و فیزیکی و قیمت بازار در تاریخ بازدید به مبلغ 1/100/000/000 ريال ارزيابي شده................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.