مزایده مسکونی بمساحت عرصه 113 متر (ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194518
استان برگزاری: قم
قیمت : 586,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/22
مهلت شرکت در مزایده : 1399/10/13
شرح آگهی مزایده:
مزایده مسکونی بمساحت عرصه 113 متر -لک مذکور جنوبی ساز با قدمت بنای حدود 20 سال با استحکام بنای نسبی در یک طبقه همکف به مساحت 101/5 مترمربع دارای گواهی عدم خلاف ......مورخ 1395/04/27 با کاربری مسکونی می باشد سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و کف موزائیک می باشد. با توجه به ابعاد و موقعیت و مساحت و سایر عوامل موثر: 1- عرصه بمساحت 113/05 مترمربع از قرارهرمترمربع 42/000/000 ریال ......................... جمعاً 4/748/100/000 ریال 2- اعیان همکف بمساحت 101/5 مترمربع از قرارهرمترمربع 11/000/000 ریال .............. جمعاً 1/116/500/000 ریال 3- انشعابات آب و برق و گاز و محوطه ................................................................................ جمعاً 250/000/000 ریال جمع کل ارزش ششدانگ پلاک مذکور : پنج میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و صد هزار ریال 5/867/100/000 ریال ارزیابی گردیده است ................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده پژو 207-I - TU5 بشماره انتظامی 524 ن 97 ایران 16
مزایده پژو 206 رنگ : نقره ای مدل : 93
وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 93
مزایده خودروی پژو 206 TU5 رنگ : سفید مدل : 97 زیر قیمت بازار