}


مزایده مسکونی بمساحت عرصه 113 متر (ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194518
استان برگزاری: قم
قیمت : 586,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/22
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده مسکونی بمساحت عرصه 113 متر -لک مذکور جنوبی ساز با قدمت بنای حدود 20 سال با استحکام بنای نسبی در یک طبقه همکف به مساحت 101/5 مترمربع دارای گواهی عدم خلاف ......مورخ 1395/04/27 با کاربری مسکونی می باشد سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و کف موزائیک می باشد. با توجه به ابعاد و موقعیت و مساحت و سایر عوامل موثر: 1- عرصه بمساحت 113/05 مترمربع از قرارهرمترمربع 42/000/000 ریال ......................... جمعاً 4/748/100/000 ریال 2- اعیان همکف بمساحت 101/5 مترمربع از قرارهرمترمربع 11/000/000 ریال .............. جمعاً 1/116/500/000 ریال 3- انشعابات آب و برق و گاز و محوطه ................................................................................ جمعاً 250/000/000 ریال جمع کل ارزش ششدانگ پلاک مذکور : پنج میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و صد هزار ریال 5/867/100/000 ریال ارزیابی گردیده است ................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو پارس در قم رنگ نقره ای مدل 1384

مزایده اتومبیل ( نوبت 1 ) در قم

مزایده یک دستگاه اتومبیل مگان مدل 1391 به رنگ مشکی

مزایده خودروی پژو 405 نقره ای متالیک دوگانه سوز مدل 1386

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.