}


مزایده پژو SD 206 مدل 90 (ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194515
استان برگزاری: شيراز
قیمت : 100,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/22
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده پژو SD 206 مدل 1390 -به رنگ سفید طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال ارزيابي گردید. طبق گزارش کارشناس ارزیابی کننده بازدید فنی خودرو به دلیل قفل بودن درب اتومبیل میسر نبوده است ولی لاستیک ها در حد خوب و شیشه ها و تودوزی سالم بوده است. قسمت عقب خودرو آثار زدگی دارد و گلگیر عقب راست دارای آثار ضربه است. اتومبیل مورد نظر..................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو پارس به شماره انتظامی ایران 63 - 139د54

مزایده خودرو سواری هایروف نیسان پاترول مدل 1370

مزایده خودرو پراید رنگ : سفید مدل : 85

مزایده خودرو پراید رنگ : سفید مدل : 96

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.