مزایده سواري سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید96(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194509
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 91,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/22
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده سواري سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید96-کارشناس رسمي دادگستری: موتور خودرو آماده بکار بوده و درب عقب و گلگیر عقب سمت راست تصادفی و لاستیک ها 70 درصد سالم و سپر جلو و عقب خراشیدگی دارد و خودرو تا تاريخ 1399/05/16 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره ............ نزد شرکت بيمه ایران مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ نهصدوده ميليون ریال ارزيابي گرديده و................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری آردی به رنگ بژ مدل 82
مزایده خودروی سواری پژو 206 مدل 1385
مزایده کامیون کشنده مدل 1353 گازوئیل به رنگ نارنجی روغنی در شهرستان بناب
مزایده پژو 405 مدل 1386 به رنگ نقره ای متالیک در مراغه

برچسب ها: مزایده سایپا تیپ تیبا سایپا تیپ تیبا 96 در تبریز

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.