}


مزایده سواري سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید96(ایران مزایده)


مزایده  سواري سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید96(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194509
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 91,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/22
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده سواري سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید96-کارشناس رسمي دادگستری: موتور خودرو آماده بکار بوده و درب عقب و گلگیر عقب سمت راست تصادفی و لاستیک ها 70 درصد سالم و سپر جلو و عقب خراشیدگی دارد و خودرو تا تاريخ 1399/05/16 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره ............ نزد شرکت بيمه ایران مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ نهصدوده ميليون ریال ارزيابي گرديده و................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده تعدادی خودرو دانشگاه ازاد در ارس

مزایده خودرو پژو پارس TU5 رنگ : سفید مدل : 97

مزایده خودروی پژو آردی رنگ : سفید مدل : 84 در شهر سراب

مزایده سواری لیفان تیپ (1600CC)520 به رنگ سفید روغنی

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.