}


مزایده پراید جی رتی ایکس آی - رنگ سبز84(ایران مزایده)


مزایده  پراید جی رتی ایکس آی - رنگ سبز84(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194506
استان برگزاری: قم
قیمت : 23,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/22
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده پراید جی رتی ایکس آی - رنگ سبز84-دور تادور وسیله دارای آثار خوردگی ورنگ می باشد. رویه سپر عقب شکسته است. شیشه جلو شکسته است. آج لاستیک ها حدودا 10 تا 15 در صد . کیلومتر کارکرد 446352- موتور روشن و قادر به کار بود. بیمه شخص ثالث شرکت بیمه ای دانا تا مورخ 1399/12/24 به شماره ....... گزارش گردید. کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای سرهنگ مجید کولاری خودروی مذکور را به مبلغ 230/000/000 ریال ( دویست و سی میلیون ریال ) ارزیابی نموده است.............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده دو دستگاه وانت نیسان آبی رنگ به مدل های 87 و 90

مزایده خودروی پراید دوگانه رنگ : سفید مدل : 92

مزایده خودرو پراید- جی ال ایکس آی-مدل 1387- رنگ سفید - به شماره انتظامی 95 د 944

مزایده خودروی سواری پراید جی ال ایکس آی- مدل 1387

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.