}


مزایده کامیون باری با زیرکاربری باری مسقف فلزی(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194485
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 290,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/20
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده دستگاه کامیون باری با زیرکاربری باری مسقف فلزی تیپ ال . پی 36/814 به رنگ سفید روغنی-کارشناس رسمي دادگستری شیشه جلوشکسته و رنگ سپرجلو و درب جلو چپ ریخته و نیاز به رنگ کاری دارد و خودرو با اتاق فلزی با چادر برزنتی بوده و بدلیل خوابیدن باتری امکان روشن نمودن و بازدید فنی مقدور نگردید و لاستیک های جلو دارای 80 درصد عاج سالم و عقب دارای 50 درصد عاج سالم بوده و خودرو تا تاريخ 1399/12/19 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 2101/9016/98/3175 نزد شرکت بيمه دانا مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ دو میلیاردو نهصدمیلیون ميليون ریال ارزيابي گرديده است.......................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

پژو پارس رنگ : کرم مدل : 83 در شهر میانه

مزایده دو دستگاه سمند مدل 83 پراید مدل 81

پژو 206 رنگ : خاکستری مدل : 90

حراج بیش از 1400 دستگاه انواع موتور سیکلت و خودرو (10 خرداد 1402) به صورت مزایده ای

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.