مزایده وانت مزدا نقره ای رنگ، تیپ بی 2000(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194476
استان برگزاری : اصفهان
قیمت : 80,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/20
مهلت شرکت تا : 1399/10/10
مزایده وانت مزدا نقره ای رنگ، تیپ بی 2000 مدل 88-لاستیک ها روی هم رفته چهل درصد کارآیی مفید و موتور خاموش است. صندلی و جلو داشبورد دارد و شیشه ها سالم و چراغ ها خاموش، آئینه دارد، زاپاس دارد، بیمه نامعلوم است، برف پاک کن دارد و خاموش است، کولر و بخاری خاموش است و به مبلغ هشتصد میلیون ریال ارزیابی شده......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.