مزایده پراید تیپ 131 مدل 96(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194455
استان برگزاری : همدان
قیمت : 80,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/18
مهلت شرکت تا : 1399/10/10
پراید تیپ 131 مدل 96- بازدید از اتومبیل : موتور خاموش ، دارای بیمه نامه شخص ثالث ، بدنه و اطراف ، سقف ، درب بالای موتور و درب صندوق عقب سالم، لاستیکها در حد خوب ، سپرهای جلو و عقب سالم ، چراغها سالم ، آئینه های دوطرف و داخل اتومبیل سالم ، برف پاک کن دارد ، شیشه ها سالم ، صندلی های جلو و عقب سالم ، جلو داشبورد سالم ، دارای ضبط و باند ، روکش صندلی دارد . با عنایت به مراتب فوق ارزش پایه اتومبیل به نرخ روز مبلغ 800/000/000 ریال ( معادل هشتاد میلیون تومان ) ارزیابی گردیده و ارزیابی قطعیت یافته است ......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.