}


مزایده سمند تیپ ال ایکس به رنگ نقره ای متالیک (ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194434
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 80,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/17
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده سمند تیپ ال ایکس به رنگ نقره ای متالیک مدل 86کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هشتصد ميليون ریال ارزيابي گرديده........................عاج لاستیک ها حدود 30 درصد بوده و بدنه دارای آثار خط و خش می باشد و خودرو تا تاريخ 1399/09/12 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1398/5/1/119/3136/2511 نزد شرکت بيمه ایران مي باشد..
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

مزایده خودرو پژو تیپ پارس به شماره انتظامی 814ن27- ایران /28 ،مدل ،1400رنگ سفید

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.