مزایده پراید سفیدرنگ مدل 1385(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194401
استان برگزاری : کرج
قیمت : 20,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/15
مهلت شرکت تا : 1399/09/30
مزایده پراید سفیدرنگ مدل 1385-توصيف اجمالي آن عبارت است از اتاق فابریک است دارای رادیو پخش و بلندگو است. موتور سالم به نظر می رسد . لاستیک ها جمعاً 40% فرسودگی دارد. گوشه سپر جلو خراشیدگی دارد . گلگیر عقب خوردگی جزئی دارد. شیشه ها و سایر قسمت های اتاق سالم می باشد.در صورت مطابقت مشخصات اتومبیل به شرح بازدید با اسناد آن اصالت تائید می شود . خودرو فوق درپارکينگ ........................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.