مزایده خودرو سواری پراید صبا مدل 83(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194371
استان برگزاری : کرمانشاه
قیمت : 14,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/12
مهلت شرکت تا : 1399/10/02
مزایده خودرو سواری پراید صبا مدل 83-با توجه به شرایط ظاهری خوردگی رنگ در چندین نقطه از بدنه ، آثار فرورفتگی بر روی سینی سقف ، گلگیر جلو چپ ، شکستگی چراغ جلو سمت راست ، شیشه جلو و پوسته سپر جلو، خالی کردن باطری بواسطه توقف بمدت زیاد در توقفگاه و نیاز به تودروزی سقف و ترمیم داشبورد و آفتاب زدگی مداوم ، مستعمل بودن لاستیک چرخها ، ارزش گذاری و تعیین قیمت پایه آن با توجه به نوسانات بازار خرید و فروش خودرو به مبلغ 140/000/000 ریال معادل ( چهارده میلیون تومان ) برآورد میگردد. قابل ذکر است .............................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.