• irmozayede

توضیحات

مزایده سواري سایپا تیبا2 مدل 96-وضعیت اصالت:خودور از لحاظ ارکان فنی اصالت داشته و ممیزات با سوابق شماره گذاری مطابقت دارند لذا بر همین اساس قابلیت تبدیل پلاک و فروش به غیر را دارد.وضعیت ظاهری و فنی وسیله کنترل خودرو آماده به کار و فاقد نقص می باشد.واقع در ............ که طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 1/250/000/000 ريال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) ارزيابي شده و قطعیت یافته است...............................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194362

استان برگزاری

خوزستان

قیمت :

125,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه