}


مزایده سواري سایپا تیبا2 مدل 96(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194362
استان برگزاری: خوزستان
قیمت : 125,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/12
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده سواري سایپا تیبا2 مدل 96-وضعیت اصالت:خودور از لحاظ ارکان فنی اصالت داشته و ممیزات با سوابق شماره گذاری مطابقت دارند لذا بر همین اساس قابلیت تبدیل پلاک و فروش به غیر را دارد.وضعیت ظاهری و فنی وسیله کنترل خودرو آماده به کار و فاقد نقص می باشد.واقع در ............ که طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 1/250/000/000 ريال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) ارزيابي شده و قطعیت یافته است...............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده سايپا تيپ SAINA مدل 96

مزایده خودروی سمند تیپ 7 LXEF سفید رنگ دوگانه سوز مدل 1394

مزایده خودرو 405GLX-XU7-CVNG مدل 1395 به رنگ خاکستری متالیک

مزایده 42 خودرو شامل : نیسان وانت ، تراکتوررومانی،لندور ،پاترول و...

برچسب ها: مزایده ساینا مزایده ساینا تیپ 2-

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.