مزایده خانه مساحت 120متر(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194356
استان برگزاری: خوزستان
قیمت : 750,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/12
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خانه مساحت 120متر- قدمت ساخت 17 سال می باشد که به مبلغ 7/500/000/000 ریال (هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ) ارزیابی گردید و دارای حدود اربعه شمالا بطول 11.20 سانتی متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط اشتراکی شرقأ بطول 10.10 سانتی متر دیواریست به فضای پلاک 2016 جنوبأ در هفت قسمت اول بطول 3.40 سانتی متر دیواریست ......................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده پرایدsE 131رنگ نوک مدادی متالیک بنزینی سوزمدل 1395
مزایده پراید 131se مدل 1398
مزایده پنج دستگاه خودروی پراید
مزایده پراید 111 مدل سال 1395 به رنگ سفید روغنی

برچسب ها: مزایده خانه مزایده ملک در اهواز فروش خانه در اهواز

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.