}


مزایده 405 نقره ای متالیک مدل 1383(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194326
استان برگزاری: قزوین
قیمت : 17,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/10
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده 405 نقره ای متالیک مدل 1383-دارای بیمه شخص ثالث تا مورخ ...... (سهم الارث مدیون، ....... دانگ مشاع از ششدانگ خودروی فوق الذکر متعلق به مرحوم سید عباس ابراری ) بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان سهم الارث مدیون (2/625 دانگ از ششدانگ خودرو) به مبلغ 175.000.000 ريال ارزیابی گردیده و قطعیت یافته و لذا در قبال طلب بستانکار و حقوق اجرایی دولت ،خودرو بشماره فوق در جلسه مزایده ای که در روز دوشنبه مورخه 99/9/24 از ..................... برگزار می گردد بفروش می رسد ......................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده فروش یک دستگاه پراید رنگ : سفید مدل : 89

مزایده خودرو پرایدمدل 1380

مزایده پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید روغنی مدل 1389

مزایده کامیونت ایسوزو مدل 93 - 6 تن

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.