}


مزایده 405 نقره ای متالیک مدل 1383(ایران مزایده)


مزایده 405 نقره ای متالیک مدل 1383(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194326
استان برگزاری: قزوین
قیمت : 17,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/10
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده 405 نقره ای متالیک مدل 1383-دارای بیمه شخص ثالث تا مورخ ...... (سهم الارث مدیون، ....... دانگ مشاع از ششدانگ خودروی فوق الذکر متعلق به مرحوم سید عباس ابراری ) بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان سهم الارث مدیون (2/625 دانگ از ششدانگ خودرو) به مبلغ 175.000.000 ريال ارزیابی گردیده و قطعیت یافته و لذا در قبال طلب بستانکار و حقوق اجرایی دولت ،خودرو بشماره فوق در جلسه مزایده ای که در روز دوشنبه مورخه 99/9/24 از ..................... برگزار می گردد بفروش می رسد ......................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

وانت دو کابین 2000 رنگ : سفید مدل : 95

مزایده بیش از 2700 دستگاه انواع موتورسیکلت به صورت حراجی و حضوری (7 خرداد 1402)

مزایده 12 دستگاه ماشین آلات سبک وسنگین (6 خرداد 1402) : تراکتور و وانت مزدا و پیکان و ادوات کشاورزی

مزایده 5 دانگ دنا پلاس مدل 99

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.