مزایده 405 نقره ای متالیک مدل 1383(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194326
استان برگزاری: قزوین
قیمت : 17,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/10
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده 405 نقره ای متالیک مدل 1383-دارای بیمه شخص ثالث تا مورخ ...... (سهم الارث مدیون، ....... دانگ مشاع از ششدانگ خودروی فوق الذکر متعلق به مرحوم سید عباس ابراری ) بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان سهم الارث مدیون (2/625 دانگ از ششدانگ خودرو) به مبلغ 175.000.000 ريال ارزیابی گردیده و قطعیت یافته و لذا در قبال طلب بستانکار و حقوق اجرایی دولت ،خودرو بشماره فوق در جلسه مزایده ای که در روز دوشنبه مورخه 99/9/24 از ..................... برگزار می گردد بفروش می رسد ......................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

پژو 405 مدل 1381 رنگ مشکی
پراید 141 مدل 1380 رنگ یشمی
سواری پژو 405 مدل 1389 رنگ سفید نوع سوخت دوگانه سوز
مزایده پراید صبا GTXI رنگ: سفید روغنی مدل: 1383 سی ان جی

برچسب ها: مزایده 405 در قزوین فروش پژو 405 در قزوین

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.