}


مزایده اتومبيل پژو آردی 1600مدل 85(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194263
استان برگزاری: تهران
قیمت : 28,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/07
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده اتومبيل پژو آردی 1600مدل 85-عداد يك دستگاه اتومبيل پژو آردی 1600 مورد بازداشتی به شماره انتظامي (ا.......72) ، کاربري سواری مدل 1385شمسی به رنگ سبز-یشمی - روغنی بشماره موتور ................و شماره شاسي .................نوع سوخت بنزین و دو محور با ظرفیت5 نفر و تعداد 4 چرخ و4سیلندر متعلق به سعيد قجر فرزندرضا بدهکار پرونده اجرائی کلاسه فوق كه برابر نامه شماره ...................مورخ ............. این واحد توقيف گردیده است .طبق نظر كارشناس رسمي مورخ 99/7/07 خودرو مزبور که در محل پارکینگ..... توقف دارد که با در نظر گرفتن مدل و استهلاک به مبلغ 280/000/000 ریال ارزيابي شده.......
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده پراید رنگ : سفید مدل : 84

مزایده شرکت بیمه بیش از 55 دستگاه انواع خودرو شامل :پژو 207 ، پژو پارس ، ماکسیما و..(13 خرداد 1402))

مزایده 9 دستگاه خودروی های گمرک ایران شامل : پژو 206 ، پیکان ، پراید( اینترنتی)

ریو رنگ : نقره ای مدل : 85

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.